V021 - Japanese Cucumber 500g (Timun Jepun)

$1.50